Våra kurser

Allmän kursinfo – Vårterminen 2021

Under vårterminen 2021 kommer Frövi Bk att erbjuda ett antal kurser för de som är intresserade. Många aktiviteter har tyvärr inte kunnat genomföras nu under rådande pandemi. Enligt SBKs riktlinjer är det dock acceptabelt att anordna aktiviteter utomhus med max 8 deltagare (för mer info. se länk nedan). Därför kan vi genomföra kurser inom dessa ramar. 

Vi alla ska självklart respektera dessa restriktioner och vi försöker hålla avstånd med möjligaste mån.

https://www.brukshundklubben.se/corona

För information om respektive kurs gå in på rubriken ”Våra kurser” och klicka på den kurs som du är intresserad av. All annan övrig information som du behöver angående kursen får du av instruktören strax innan kursstart. De olika medlemsavgifterna hittar du på sidan ”Bli medlem” i klubben.

När du anmäler dig till en kurs vill vi att du skriver följande:
– Kurskod
– Namn på förare
– Namn på hund
– Personnummer (fullständigt)
– Adress
– Telefonnummer
– Mailadress 

När du betalar din medlemsavgift/ kursavgift vill vi att du skriver dit:
– Kurskod (mer info nedan)
– Namn och efternamn (på den som ska gå kursen) 


Alla kurser har en egen kurskod.
När du betalar din kurs så ska koden skrivas med.
Koden hittar ni med blå text i samband med aktuell kurs du vill gå.

(På detta sätt hittar vår kassör dig lätt och kan boka av dig eller registrera dig som medlem i klubben direkt).