Komittéer

Kontaktpersoner i kommittéer 

Kökskomittén:

Linn Fröding (sk), Tina Fröding

Utbildningskommittéen:

Karin Andersson (sk), Linda Palonen

Agilitykommittéen:

Linn Fröding (sk), Amanda Bjurström, Elin Nordblad

Driftskommittéen

Jim Norberg (sk), Tony Andersson

Pris och Inköp: 

Ann-louice Hallor Bjurström, Amanda Bjurström

Pr och info:

Styrelsen

Web-master:

Styrelsen

Verkställande utskott: 

Ordförande: Linda Palonen, vice ordförande: Linn Fröding och 
sekreterare: Emelie Jacobsson