Styrelsen

Ordförande
Linda Palonen
Mobil: 076-708 44 33
Mail: linda@bergsatra.net
Vice Ordförande
Linn Fröding
Mobil: 076-855 52 94
Mail: linn_nr1.96@live.se
Sekreterare
Emelie Jacobsson
Mobil: 070-734 35 56
Mail: emelie.jacobsson@hotmail.com
Kassör
Emma Fröding
Mobil: 073-351 38 36
Mail: emma_froding@hotmail.com

Ledamot
Åsa Starborg 
Mobil: 070-622 9462
Mail: sdylta312@telia.com
Suppleant
Ella Alfredsson
Mobil: 076-647 73 28
Mail:ellaalfredsson@outlook.com
Suppleant
Dan Kvist
Mobil: 072-203 65 08
Mail: dan-kvist@outlook.com
Revisorer:
Anneli Fröding
Revisorsuppleant:
Elin Nordblad