Hitta till oss

Från Örebro:  Kör R50 mot Falun 3:e rondellen – sväng höger mot Ervalla – en liten bit in står en skylt Frövi – kör igenom Ervalla och Avdala. När ni kommer in i Frövi fortsätt igenom, efter skolan och kyrkan så blir det 70 km, där sitter en skylt på vänstersida Brukshundsklubb, sväng höger och följ grusvägen.

Från Falun: Sista avtagsvägen in mot Lindesberg svänger ni in på, tag höger mot Frövi, – sväng in mot Frövi kör vidare på väg 249 mot Fellingsbro. Efter skolan och kyrkan så blir det 70 km, där sitter en skylt på vänstersida Brukshundsklubb, sväng höger och följ grusvägen.

Från Stockholm/Arboga: Sväng av mot Fellingsbro/Lindesberg straxt utanför Arboga kör igenom Fellingsbro, sväng av mot Ullersätter (ca 5 km innan Frövi), straxt innan Frövi sitter skylten Brukshundsklubb på högersida, sväng vänster och följ grusvägen.

Besöksadress:
Frövi Brukshundklubb
Hagalund 
718 31 Frövi

Postadress:
Frövi Brukshundsklubb
co/Emma Fröding

Nygatan 35
702 11 Örebro
Klubbens BG: 331-1776

Varmt välkommen till oss!