Komittéer

Kontaktpersoner i kommittéer 

Kökskomittén:

Tina Fröding (sk), Linn Fröding

Utbildningskommittéen:

Karin Andersson (sk), Linda Palonen

Agilitykommittéen:

Amanda Bjurström (sk), Tina Fröding, Linn Fröding, Elin Nordblad, Sara Sandberg

 

Driftskommittéen

Jim Norberg (sk), Tony Andersson

Pris och inköp:

Ann-louice Hallor Bjurström, Amanda Bjurström

Pr och info:

Styrelsen

Web-master:

Styrelsen

Verkställande utskott

Ordförande: Linda Palonen, vice ordförande: Ann-Louice Hallor Bjurström
sekreterare: Emelie Jacobsson