Komittéer

Kontakt personer i kommittéer 

Kökskomittén:

Tina Fröding (sk), Linn Fröding, Pernilla Stamm, Viktoria Holgersson

Utbildningskommittéen:

Karin Andersson (sk), Maria Skoog, Linda Palonen

Agilitykommittéen:

Amanda Bjurström (sk), Tina Fröding, Linn Fröding, Elin Nordblad, Sara Sandberg

Rallylydnadskommittéen:

Sara Karlsson (sk), Pethra Andersson, Maria Andersson, Inger Tengelin, Maria Skoog
,Catarina Sandin

Driftskommittéen

Jim Norberg (sk), Tony Andersson

Pris och inköp:

Ann-louice Hallor Bjurström, Amanda Bjurström

Pr och info:

Styrelsen

Web-master:

Sara Karlsson och Maria Skoog

Utställningskommitté

Vilande

Verkställande utskott

Ordförande: Linda Palonen, vice ordförande: Ann-Louice Hallor Bjurström
sekreterare: Emelie Jakobsson