Styrelsen


Ordförande 
Linda Palonen
Mobil: 076-7084433
Mail: mailto:linda@bergsatra.net
Vice Ordförande
Ann-Louice Hallor Bjurström
Mobil: 070-571 77 59
Mail: ann-louice2@telia.com

Sekreterare
Emelie Jacobsson
Mobil: 070-734 35 56
Mail: emelie.jacobsson@hotmail.com
Kassör
Emma Fröding 
Mobil: 073-351 38 36
Mail: 
emma_froding@hotmail.com

Ledamot
Maria Skoog
Mobil 070-3367654
Mail: simbaskoog@hotmail.com

Ledamot
Karin Andersson

Mobil: 072- 737 75 55
Mail: kariin_19@hotmail.com
Ledamot
Jim Norberg
Mobil: 070-333 23 44
Mail:
jim85norberg@gmail.com


Suppleant
Sara Karlsson
Mobil: 073-932 25 59

mail sarapersson_90@msn.com

Suppleant
Ida Andersson

Mobil: 072- 325 34 85
Mail: 
ida_andersson93@hotmail.com


Revisorer :
Anneli Fröding, Maud Davidsson
Revisorsuppleant :
Maria Andersson
Valberedning:
Amanda Bjurström(sk),Linn Fröding,
Elin Nordblad